Aktualności

Konsultacje społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice informuje, że od dnia 31 marca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia ostatecznej wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020. Konsultacje trwać będą do 22 kwietnia 2014 r. do godz. 15:30.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne

Nabór na stanowisko Asystent rodziny

W związku z brakiem ofert w założonym terminie na stanowisko asystenta rodziny, Ośrodek przedłuża nabór do dnia 28 marca br.

Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że z dniem 17 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj więcej: Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego