Bon energetyczny

BON ENERGETYCZNY 2024   

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w 2023 roku nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:  

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 01.04.2024 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przysługuje w wysokości:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony za pośrednictwem komunikacji elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach w Pokoju nr 11 od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

do góry
Projekt i wykonanie INESA