Realizacja projektu Nasza szansa - 2011

Prace społecznie użyteczne

W dniu 4 maja br. rozpoczęły się prace społecznie użyteczne na terenie miasta. 15 osób, w tym 14 osób w ramach projektu systemowego,     pracuje nad utrzymaniem porządku na Piechowickich ulicach i przy zieleni miejskiej, zgodnie z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych, który to prowadzi nadzór nad przydziałem obowiązków osobom pracującym. W ramach prac, każda osoba ma do przepracowania 40 godzin miesięcznie (10 godzin w tygodniu). Przewidywany termin zakończenia prac przypada na miesiąc październik 2011 roku.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne

Spotkanie zespołu projektowego z uczestnikami

W dniu 12 kwietnia rozpoczęły się warsztaty rozwoju osobistego połączone z doradztwem zawodowym. Pani psycholog szybko przełamała wszystkie opory uczestników szkolenia i już po pierwszym dniu grupa zintegrowała się przy rozwiązywaniu swoich problemów. Zajęcia bardzo spodobały się uczestnikom projektu.

Czytaj więcej: Spotkanie zespołu projektowego z uczestnikami

Pierwsze spotkanie

W dniu 12 kwietnia br. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego Nowa Szansa współfinansowanego ze środków EFS. Mimo wczesnej pory (8:00), dzielnie stawiła się cała grupa i z werwą zasiedli do nauki z zakresu pielęgnacji terenów zielonych.
Zajęcia, za zgodą władz miasta oraz uprzejmości Pana Waldemara Wojtasia i Pana Pawła Sołka,  odbywają się w budynku Straży Pożarnej w Piechowicach.  Po zajęciach kursanci zregenerują się przy obiedzie w barze Oliwia.
Zajęcia teoretyczne potrwają do końca miesiąca. Wszystkim kursantom życzymy wytrwałości i owocnej pracy.

Czytaj więcej: Pierwsze spotkanie

Rekrutacja do programu Nowa Szansa

W dniu 01.04.2011 roku w Urzędzie Miasta Piechowice odbyło się spotkanie organizacyjno – rekrutacyjne projektu „Nowa Szansa” realizowanego od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.
W spotkaniu wzięli udział zainteresowani mieszkańcy miasta Piechowice oraz pracownicy MOPS. W czasie spotkania kierownik projektu Jolanta Karońska przedstawiła działania podejmowane w zakresie aktywnej integracji oraz cele projektu.

W ramach projektu organizować będziemy prace społecznie  użyteczne dla grupy docelowej 15 osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia BHP i ppoż, opiekuna terenów zielonych i pracownika porządkowego oraz warsztaty rozwoju osobistego i poradnictwo zawodowe.
Uczestnicy spotkania wypełniali deklaracje uczestnictwa w projekcie, które zostaną przeanalizowane przez komisję rekrutacyjną, która wyłoni 15 – osobową grupę docelową oraz listę osób rezerwowych.

Czytaj więcej: Rekrutacja do programu Nowa Szansa

do góry
Projekt i wykonanie INESA