Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości korzystania przez mieszkańców Miasta Piechowice z bezpłatnej pomocy:


1) PSYCHOLOGICZNEJ, realizowanej m.in. w formie:

  • konsultacyjnej i wspierającej osoby z różnorodnymi dysfunkcjami i problemami psychologicznymi,
  • pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w zakresie motywowania do leczenia oraz utrzymywania abstynencji,
  • pracy z osobami doznającymi przemocy oraz stosującymi przemoc domową.

 

Usługi z zakresu pomocy psychologicznej są realizowane w każdy poniedziałek w godz. od 17:00 do 19:00 w Punkcie Konsultacyjnym w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 53 (budynek Piechowickiego Ośrodka Kultury), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 601 565 844.

 

2) TERAPEUTYCZNEJ, realizowanej m.in. w formie:

  • indywidualnych spotkań terapeutycznych dla osób z różnorodnymi dysfunkcjami i problemami - psychologicznymi, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych itp.
  • pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w zakresie motywowania do leczenia oraz utrzymywania abstynencji.

 

Usługi z zakresu pomocy terapeutycznej są realizowane w każdy piątek w godz. od 13:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjnym w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 53 (budynek Piechowickiego Ośrodka Kultury), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 667 755 111.

 

Serdecznie zapraszamy

 
Usługi psychologiczne i terapeutyczne są realizowane na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Boczna 15, 58-573 Piechowice. W sprawie uwag dot. realizacji zadań prosimy o kontakt osobiście, w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr 75 62 999 54.

Pracownicy Ośrodka nie ustalają terminów wizyt.

do góry
Projekt i wykonanie INESA