Aktualności

Informacja

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OSOBY KTÓRE UCIERPIAŁY W WYNIKU OPADÓW DESZCZU W DNIACH 27.05.2014 R. - 28.05.2014 R. PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA - ULICA ŻYMIERSKIEGO 49A PRZY URZĘDZIE MIASTA PIECHOWICE LUB POD NUMERAMI TELEFONÓW 601 482 197 LUB 605 954 843 - OD DNIA 28.05.2014 OD GODZINY 8:00

Konsultacje społeczne - bez uwag

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice informuje, że od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia ostatecznej wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zmiany dokumentu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przeprowadzenie kursu bhp dla 10 osób uczestniczących na pracach społecznie użytecznych
– 8 godzin lekcyjnych

Zobacz szczegóły oferty oraz umowę...

Konsultacje społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice informuje, że od dnia 31 marca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia ostatecznej wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020. Konsultacje trwać będą do 22 kwietnia 2014 r. do godz. 15:30.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne

Nabór na stanowisko Asystent rodziny

W związku z brakiem ofert w założonym terminie na stanowisko asystenta rodziny, Ośrodek przedłuża nabór do dnia 28 marca br.

Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że z dniem 17 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj więcej: Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego