Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - świadczenie usług prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:
pn.: „Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piechowicach z siedzibą przy ul. Bocznej 15, 58-573 Piechowiceh”.

 

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach

Oferta cenowa

Unieważnienie postępowania

do góry
Projekt i wykonanie INESA