Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - świadczenie pomocy terapeutycznej indywidualnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:
pn.: „Świadczenie pomocy terapeutycznej indywidualnej,
konsultacyjnej i wspierającej dla mieszkańców Miasta Piechowice”.

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Świadczenie pomocy terapeutycznej indywidualnej, konsultacyjnej i wspierającej dla mieszkańców Miasta Piechowice

Oferta cenowa

Protokół z wyboru oferty

do góry
Projekt i wykonanie INESA