Asystent rodziny

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach , z wyłączeniem świadczeniodawców. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

Zadania asystenta rodziny z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Termin „asystent" pochodzi od słowa „asysta", które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.  Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697)

 

Zakres zadań asystenta rodziny:

  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, w szczególności poprzez działania o charakterze edukacyjnym w zakresie organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka,
  • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Czytaj więcej na temat Asystenta rodziny (broszura)

do góry
Projekt i wykonanie INESA