Realizacja projektu Nasza szansa - 2011

Prace społecznie użyteczne

W dniu 4 maja br. rozpoczęły się prace społecznie użyteczne na terenie miasta. 15 osób, w tym 14 osób w ramach projektu systemowego,     pracuje nad utrzymaniem porządku na Piechowickich ulicach i przy zieleni miejskiej, zgodnie z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych, który to prowadzi nadzór nad przydziałem obowiązków osobom pracującym. W ramach prac, każda osoba ma do przepracowania 40 godzin miesięcznie (10 godzin w tygodniu). Przewidywany termin zakończenia prac przypada na miesiąc październik 2011 roku.

Zbieranie skoszonej trawy na ulicy Szkolnej

 Męszczyzna grabiący trawę

Grabienie trawy podczas prac społecznych

 nowa szansa-prace6

 nowa szansa-prace3

 nowa szansa-prace7

nowa szansa-prace8

do góry
Projekt i wykonanie INESA