Realizacja projektu Nasza szansa - 2011

Rekrutacja do programu Nowa Szansa

W dniu 01.04.2011 roku w Urzędzie Miasta Piechowice odbyło się spotkanie organizacyjno – rekrutacyjne projektu „Nowa Szansa” realizowanego od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.
W spotkaniu wzięli udział zainteresowani mieszkańcy miasta Piechowice oraz pracownicy MOPS. W czasie spotkania kierownik projektu Jolanta Karońska przedstawiła działania podejmowane w zakresie aktywnej integracji oraz cele projektu.

W ramach projektu organizować będziemy prace społecznie  użyteczne dla grupy docelowej 15 osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia BHP i ppoż, opiekuna terenów zielonych i pracownika porządkowego oraz warsztaty rozwoju osobistego i poradnictwo zawodowe.
Uczestnicy spotkania wypełniali deklaracje uczestnictwa w projekcie, które zostaną przeanalizowane przez komisję rekrutacyjną, która wyłoni 15 – osobową grupę docelową oraz listę osób rezerwowych.

 

 nowa szansa rekrutacja 2011 1

nowa szansa rekrutacja 2011 2

nowa szansa rekrutacja 2011 3

nowa szansa rekrutacja 2011 4

nowa szansa rekrutacja 2011 5

nowa szansa rekrutacja 2011 6

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA