Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zobacz szczegóły oferty...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs kasy fiskalnej

 

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Warsztaty rozwoju osobistego

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs kosmetyczny

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs języka niemieckiego - podstawowy

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs przedłużania i stylizacji paznokci

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs masażu klasycznego

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
w okresie 12.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pomoc poszkodowanym

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu informuje...

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

 

Czytaj więcej...

Rusza projekt "Opiekun z klasą"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

informuje o projekcie pn.:

OPIEKUN Z KLASĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Pegaz w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regulamin projektu "Opiekun z klasą"

Formularz rekrutacyjny

do góry
Projekt i wykonanie INESA