Aktualności

Rusza projekt "Opiekun z klasą"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

informuje o projekcie pn.:

OPIEKUN Z KLASĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Pegaz w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regulamin projektu "Opiekun z klasą"

Formularz rekrutacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE - wyniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że w ramach postępowania na wykonanie zadania pn. „porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego” zostały złożone 3 oferty.

W postępowaniu wyłoniono wykonawcę:

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Dziurdzia
ul. Długa 2
58-100 Świdnica

 

z ceną ofertową 2 952,00 zł brutto

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs prawa jazdy kategorii „B” oraz „C”

W związku z brakiem ofert na w/w usługę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach przedłuża termin składnia ofert do dnia 14.08.2014 do godziny 15:00.

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs prawa jazdy kategorii „B” oraz „C”

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs obsługi komputera - stopień podstawowy

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 roku
do siedziby Ośrodka mogą zgłaszać się rodziny wielodzietne celem złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia ze szkoły dzieci, które ukończyły 18 lat oraz orzeczenie lekarskie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Zajęcia z doradcą zawodowym dla klientów MOPS Piechowice

 

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zobacz szczegóły oferty...

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OSOBY KTÓRE UCIERPIAŁY W WYNIKU OPADÓW DESZCZU W DNIACH 27.05.2014 R. - 28.05.2014 R. PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA - ULICA ŻYMIERSKIEGO 49A PRZY URZĘDZIE MIASTA PIECHOWICE LUB POD NUMERAMI TELEFONÓW 601 482 197 LUB 605 954 843 - OD DNIA 28.05.2014 OD GODZINY 8:00

Konsultacje społeczne - bez uwag

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice informuje, że od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia ostatecznej wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zmiany dokumentu.

do góry
Projekt i wykonanie INESA