Aktualności

Nowelizacja zasad ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Informujemy iż od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja zasad ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w zakresie osób przysługującym wskazane świadczenie:

Art. 16a. 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 23 do 28 lutego przypada „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Prokuratorzy we wszystkich jednostkach będą pełnić nieodpłatne dyżury.

Czytaj więcej: Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zobacz szczegóły oferty...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs kasy fiskalnej

 

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Warsztaty rozwoju osobistego

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs kosmetyczny

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs języka niemieckiego - podstawowy

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs przedłużania i stylizacji paznokci

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs masażu klasycznego

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
w okresie 12.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do góry
Projekt i wykonanie INESA