Aktualności

Zapytanie cenowe - usługa schronienie dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice zaprasza do złożenia ofert na:
usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

NABÓR NA STANOWISKO DS. FUDNUSZU ALIMENTACYJNEGO I KDR

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach , 58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49A lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny”, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 9:00

Zapytanie cenowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie cenowe - usługa schronienia dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie cenowe - indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
Indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapytanie cenowe - porady prawne dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
porady prawne dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapytanie cenowe - indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
Indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ / ŚRODOWISKOWEJ

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko opiekunki domowej /środowiskowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko opiekunki domowej /środowiskowej

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem Nabór na stanowisko: OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  06.12.2019 r.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko pracownik socjalny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko - pracownik socjalny" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  13.12.2019 r.

Wypłaty świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że wypłaty świadczeń realizowane są po otrzymaniu środków pieniężnych z Urzędu Wojewódzkiego.

do góry
Projekt i wykonanie INESA