Aktualności

Korpus Wsparcia Seniora

Program Osłonowy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 w Gminie Miejskiej Piechowice. Jest programem w ramach obszaru pomocy społecznej który uwzględnia nowe formy wsparcia po zidentyfikowaniu potrzeb gmin w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

 CELE PROGRAMU

  1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.    


 ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

  1. Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Miejskie Piechowice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z  osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,

 

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.            
I  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu  tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje i realizuje program na terenie Gminy.
 Opaska bezpieczeństwa będzie połączona wraz z obsługą systemu przez pracujące 24 h na dobę centrum monitoringu,nadzorujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesłane z opasek bezpieczeństwa. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie dwa przyciski.
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika z Ośrodka Pomocy Społecznej  lub wezwać służby ratunkowe.

Dzięki realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”w  2022r  w Gminie Miejskiej Piechowice takie wsparcie otrzyma 30 seniorów.
W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

do góry
Projekt i wykonanie INESA