Aktualności

Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”

senior-plus-logo

JEŻELI JESTEŚ:

 • mieszkańcem Gminy Piechowice w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+”

Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 1. Organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
 2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin; kultury, sztuki z przedstawicielami służby zdrowia, z policją, strażą pożarną i innymi.
 3. Wypoczynek i relaks.
 4. Organizowanie wycieczek.
 5. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.
 6. Aktywne spędzanie wolnego czasu.
 7. Zawieranie nowych znajomości, integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa.
 8. Organizowanie spotkań międzypokoleniowych.

 

W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 30 osób, pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 , w poniedziałek i wtorek w godzinach 7.30 do 16.00; środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30, tel. 75/76 12 349 od 20 stycznia 2020 r.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać: osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 4 lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Piechowice,

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

 

Deklarację uczestnictwa w klubie Senior+

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

ZAPRASZAMY!!!

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA