Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO DS. FUDNUSZU ALIMENTACYJNEGO I KDR

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach , 58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49A lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny”, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 9:00

do góry
Projekt i wykonanie INESA