Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ / ŚRODOWISKOWEJ

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko opiekunki domowej /środowiskowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko opiekunki domowej /środowiskowej

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem Nabór na stanowisko: OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  06.12.2019 r.

do góry
Projekt i wykonanie INESA