Aktualności

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 roku
do siedziby Ośrodka mogą zgłaszać się rodziny wielodzietne celem złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia ze szkoły dzieci, które ukończyły 18 lat oraz orzeczenie lekarskie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

do góry
Projekt i wykonanie INESA