Aktualności

Rusza projekt "Opiekun z klasą"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

informuje o projekcie pn.:

OPIEKUN Z KLASĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Pegaz w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regulamin projektu "Opiekun z klasą"

Formularz rekrutacyjny

do góry
Projekt i wykonanie INESA